ZAKONSKE ODREDBE

Rad detektivskih agencija i privatnih detektiva  temelji se i reguliran je Zakonom o privatnim detektivima objavljenom u NN 24/09. godine.

Ovlasti privatnog detektiva temeljem navedenog Zakona su da  može prikupljati obavijesti i informacije o:

  • osobama koje su stranci prouzročile štetu,
  • dokazima koji su stranci potrebni za osiguranje ili ostvarivanje prava ili povlastica koje ostvaruje pred sudbenim ili drugim tijelima državne vlasti te društvima ili udrugama,
  • predmetima koji su izgubljeni ili ukradeni,
  • nestalim osobama ili osobama koje se skrivaju od stranke, osobama koje su napisale ili poslale anonimna pisma ili osobama koje iznose klevete, uvrede ili iznose nešto iz osobnog, obiteljskog ili poslovnog života što može škoditi nečijoj časti ili ugledu,
  • činjenicama i okolnostima koje se odnose na osobni položaj građana i njihov imovinski status,
  • uspješnosti osoba u obavljanju poslova,
  • uspješnosti i/ili poslovnosti trgovačkih društava, obrtnika i drugih pravnih osoba,
  • kandidatima za zapošljavanje i radnicima samo uz njihov pisani pristanak, a koje je prema posebnom propisu ovlašten prikupljati poslodavac,
  • povredama radnih obveza ili radne discipline.
  • kaznenim djelima koja se progone po privatnoj tužbi te o njihovim počiniteljima,

Osim navedenog, privatni detektiv također može planirati i provoditi mjere zaštite poslovnih tajni, informatičkih sustava, ekonomskih i osobnih podataka i informacija sukladno ugovoru sklopljenim sa strankom, te obavljati dostavu pismena u sudbenom, upravnom i drugim postupcima.

Privatni detektiv ne smije obavljati poslove niti primjenjivati ovlasti koje su u nadležnosti policije, sigurnosnih službi ili pravosudnih tijela, osim promatranja, pratnje i fotografskog snimanja na javnom mjestu.